3D BMI Kalkulator

Thursday, February 21, 2013 @ 08:02 AM
posted by admin

Izračunajte Vaš BMI u 3D programu

BMI kategorija

Težina / Visina m2
Neuhranjen Ispod 18,5
Normalan 18,5 – 24,9
Pretežak 25 – 29,9
Pretio 30 ili više