O nama

Udruženje dijabetičara Kantona Sarajevo
Adresa:
Štrosmajerova 3, Sarajevo
tel: 033/44 22 93

Generalni sekretar Udruženja:
Dr Kovač Ranka

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja.
Željko Njegovan

Tehnički sekretar
Alma Dervišbegović-Muminagić

Udruženje je osnovano 1986. godine a nakon rata reaktivirano 2000. godine od kada je isto izuzetno aktivno i prisutno u svim sferama svakodnevnog života osoba oboljelih od dijabetesa.

Ciljne aktivnosti Udruženja dijabetičara Kantona Sarajeva

1.    Omasovljenje Udruženja

2.    Kontinuirana edukacija

a)    osposobljavanje dijabetičara za funkciju edukatora-trenera (kroz kurseve i pojedinačnu ili grupnu edukaciju u Savjetovalištima, bolnicama i većim zdravstvenim centrima ali i kroz zajednička druženja na nivou kantona, države ali i šire sa oboljelima iz drugih zemalja)

b)    naučiti oboljele od dijabetesa i članove njihovih porodica kako da postignu svoj cilj: dug, zdrav i normalan život. Educirati dijabetičare o dijeti, stalnoj fizičkoj aktivnosti, o poželjnim vrijednostima šećera u krvi, o poželjnim vrijednostima krvnog prtiska, poželjnoj tjelesnoj težini, o tome šta je hipoglikemija, šta je hiperglikemija i kako da u tim stanjima sebi pomogne. Podućiti dijabetičara kako da u slučaju potreba smanji dozu tableta ili inzulina, kako da sebi izmjeri šećer u krvi, kako da njeguje svoja stopala i šta da u određenim situacijama uradi.

c)    Informisati javnost u što većoj mjeri o ovoj bolesti i o neophodnosti osposobljavanja što većeg broja članova ove populacije ali i zdrave populacije jer predviđanja stručnjaka nisu ohrabrujuća kao i sve veće cifre utrošenih sredstava za liječenje ove bolesti. U svakom slučaju prema našim i svjetskim proračunima edukacija je najeftiniji način liječenja. Informacije se obezbjeđuju kroz:
-izdavanje časopisa (revija za dijabetičare “Bolji život”)
-Kontakt emisija o dijabetesu na televiziji i radiju
-Kursevi i predavanja o šećernoj bolesti
-preko web stranice www.udks.org

3. Prevencija od šećerne bolesti

a)    -akcije slučajne kontrole šećera po mjesnim zajednicama, manjim organizacijama i sl. (dosadašnje akcije su imale značajan rezultat jer je u svakoj od tih akcija otkriveno 5-14% novootkrivenih dijabetičara)

b)    -skrining rizičnih grupa (pozitivna porodična anamneza za dijabetes, gojazne osobe, osobe sa hipertenzijom, osobe sa povišenim masnoćama u krvi i osobe koje su fizički neaktivne).

c)    –potencirati stalnu edukaciju jer je ona najbolji vid prevencije.