Dijabetes u BIH

Broj oboljelih od dijabetesa u BiH je sve veći, najviše zbog nezdravog načina života – gojaznost, izbjegavanje fizičke aktivnosti, stres te neadekvatna ishrana i obroci koji nisu funkcionalno raspoređeni su glavni uzročnici ove bolesti.

Broj mladjih osoba i djece u FBiH koja boluju od dijabetesa tipa 2, inače karakterističnog za starije osobe, takodje je u značajnom porastu.
2010. godine u Federaciji BiH je registrovano više od 50.000 oboljelih od dijabetesa. U RS-u je registrovano oko 60.000 oboljelih od čega oko 15.000 pacijenata koji su na inzulinskoj terapiji.

Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini više od 220.000 ljudi boluje od nekog oblika dijabetesa. Pri tom je broj pacijenata sa dijabetesom tipa 2 mnogostruko veći. Najmanje jedna polovina oboljelih od dijabetesa tipa 2 nema postavljenu dijagnozu i nije svjesna svoje bolesti.