Posts Tagged ‘Udruženje dijabetičara kantona Sarajevo’

Novosti iz UDKS

Thursday, February 7, 2013 @ 10:02 PM
posted by admin

– godišnja članarina u UDKS iznosi 20,00KM

– u toku je priprema novog časopisa”Bolji život ”

 

PRIMARNE AKTIVNOSTI U UDKS ZA OVU GODINU:

– za sve članove UDKS izraditi lančiće za dijabetičare

– potruditi se da iz takozvane esencijalne liste “B” prevesti lijek BERLITHION  u “A” listu, kako bi bio dostupan svim dijabetičarima u KS

 

ŠTA MOGU ČLANOVI UDRUŽENJA  DOBITI U  UDKS?

– provjera  HbA1c

– pregled stopala , kao vid zaštite od dijabetičkog stopala

– svakodnevno besplatno mijerenje šećera u krvi svim članovima UDKS i svim ostalim zainteresovanim građanima u Kantonu Sarajevo, uz besplatno mjerenje krvnog pritiska u UDKS

-mjerenje šećera u krvi i kod članova porodice oboljelog od šećerne bolesti, kao vid prevencije i ranog otkrivanja i liječenja šećerne bolesti

-edukativna predavanja u saradnji sa dijabetolozima iz KCUS i JUDZ KS

-dati sopstveni doprinos za unaprijđenje kvaliteta života dijabetičara